Poskytovanie ESG dát bankám bude jednoduchšie

23. 4. 2024

Vybrané banky, združené v Slovenskej bankovej asociácii, budú pri reportovaní udržateľnosti svojich klientov využívať jednotný dotazník. Automatizovaný štruktúrovaný dotazník, ktorý vytvorila Slovenská banková asociácia v spolupráci so spoločnosťou CRIF – Slovak Credit Bureau, bude v štandardizovanej podobe dostupný na platforme Synesgy.

Bankový sektor zohráva významnú úlohu pri riešení otázok udržateľnosti a preto sa presúva smerom k udržateľnejšiemu obchodnému modelu a udržateľnému financovaniu. Desať významných slovenských bánk, ktoré sú členmi Slovenskej bankovej asociácie, bude môcť na základe spoločného dotazníka jednoducho zistiť dôležité informácie o podnikaní svojich klientov a ich vplyve na životné prostredie. Pre samotných klientov takýto jednotný spoločný dotazník predstavuje veľké zjednodušenie plnenia bankových požiadaviek. Stačí, keď dotazník vyplnia raz a zapojené banky si ho potom medzi sebou môžu zdieľať, čo klientom ušetrí čas pri komunikácii s viacerými bankami. V reakcii na rastúci dopyt po štandardizácii a zjednodušení procesov zberu ESG údajov sa slovenské banky zastúpené Slovenskou bankovou asociáciou spojili, aby vytvorili jednotný ESG dotazník pre svojich klientov.

„Veríme, že spoločný dotazník na globálnej platforme Synesgy poslúži bankám pri podpore udržateľných projektov a firiem, ale aj ich samotným klientom. Napríklad takým, pre ktorých je ESG tematika úplne nová. Sme radi, že sa do tohto projektu so Slovenskou bankovou asociáciou zapojilo až desať významných bánk, čím sa potvrdilo, ako dôležitá je pre nich táto téma,“ vysvetľuje Matej Repa, ESG solutions specialist, CRIF – Slovak Credit Bureau.

Financovanie udržateľnosti
Cieľom sledovania udržateľného podnikania firemných klientov bánk je doplniť bežne používané finančné informácie o spoločnostiach dátami na posúdenie potrieb ESG výkonnosti klientov a ich podporu počas prechodu k nízko emisnej ekonomike. Práve banky totiž môžu mať na životné prostredie zásadný dopad, a to poskytovaním úverov na podnikanie najmä tým spoločnostiam, ktoré financie využívajú v súlade s princípmi udržateľného podnikania a prejdú procesom transformácie na podnikanie v súlade s cieľmi Green Deal a ďalších európskych iniciatív, napríklad Net zero 2050. Kľúčovými otázkami sú tu napríklad spaľovanie fosílnych palív, efektívne nakladanie s energiami, využitie obnoviteľných zdrojov energie, zaobchádzanie s odpadmi, spotreba vody alebo cirkulárna ekonomika.

 „Pre mnoho klientov je prechod k  nízko emisnej ekonomike veľkou príležitosťou a pokiaľ ju dokážu správne uchopiť, čaká ich úspech. Dotazník je skrátenou formou toho, čo už mnoho firiem pozná z regulácie Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Nakoľko je pre banky zber a práca s ESG dátami veľmi dôležitá, spoločný dotazník je výborným základom pre jednoduché a efektívne získavanie takýchto informácií od klientov,“ doplnil Matej Repa.

Samotné banky sa témami udržateľnosti zaoberajú už niekoľko rokov a mnohé z nich sú v týchto témach dlhodobo aktívne. Mnohé bankové skupiny už napríklad pristúpili k rozhodnutiu o ukončení poskytovania nových úverov na financovanie výstavby prevádzky uhoľných elektrární a súvisiacich odvetví. Aj súvisiace nariadenia európskej legislatívy sú nastavené tak, aby banky prispôsobovali svoje investičné stratégie smerom k ESG a pri výbere investičných príležitostí sa sústredili okrem finančných výnosov aj na ESG kritéria. Udržateľné podniky a projekty tak pravdepodobne budú mať výhodu pri získaní financovania.

 Jednoduché zdieľanie informácií o udržateľnom podnikaní
Bankový dotazník je umiestnený na platforme Synesgy, ktorá predstavuje moderné digitálne riešenie na zdieľanie ESG informácií a dát na báze self-declaration. Okrem bankového dotazníka systém ponúka aj množstvo ďalších funkcionalít. Okrem iných sú to aj štruktúrované dotazníky s preddefinovanými návrhmi odpovedí, priebežným ukladaním zadaných odpovedí a dát do databázy, automatizovanými kontrolami kompletnosti odpovedí a ich formátov. Umožňuje tiež ďalšie dátové a logické kontroly, a tiež možnosť prikladať dokumenty na podporu poskytnutých odpovedí. Platforma Synesgy ponúka aj kalkulačku emisií skleníkových plynov podľa štandardu GHG Protocolu zahŕňajúcu všetky tri oblasti emisií, kalkulované užívateľsky prívetivým spôsobom. Dôležitá je aj možnosť customizácie dotazníka a prispôsobenie otázok podľa potrieb klienta. Forma jednotného dotazníka je v procese reportovania udržateľnosti dôležitým krokom, ktorý umožní ľahší zber ESG dát, ich výmenu medzi jednotlivými subjektmi a následne porovnávanie.