Články

Adéla Homutová

Znižujte ESG riziká pomocou dát

Stratégie založené na dátach sú dôležité aj pri riadení rizík v oblasti ESG,  zosúladení firemných cieľov so záväzkami v oblasti udržateľnosti a súvisiacimi regulačnými požiadavkami. Orientácia v...

prečítajte si viac

Čo znamená skratka ESG?

Prvýkrát sa termín ESG objavil v roku 2005 v správe „Právny rámec pre integráciu environmentálnych, sociálnych a správnych otázok do inštitucionálnych investícií“. Z názvu vyplýva, že pôvodne sa...

prečítajte si viac

Ste pripravení na zmenu?

Nechajte si odborne posúdiť spoločenskú zodpovednosť vašej firmy aj dodávateľského reťazca ešte dnes a zistite, v ktorých oblastiach sa môžete zlepšiť. Buďte krok pred ostatnými a pripravte sa na budúcnosť.